DEMCO คว้างาน กฟภ. มูลค่า 250.74 ล้าน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“เด็มโก้” คว้างานใหม่ของ กฟภ.โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองขวาง 3 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) มูลค่ารวม 250.74 ล้านบาท ในพื้นที่ก่อสร้างจังหวัดฉะเชิงเทรา ฟากซีอีโอ ระบุการรับงานในครั้งนี้จะทำให้ backlog เพิ่มขึ้นแตะ 4,285 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ทั้งโครงการภาครัฐและเอกชน สนับสนุนอนาคตเติบโตอย่างมั่นคง

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือยืนยันการจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองขวาง 3 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าโครงการรวม 250.74 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 510 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน ขณะที่จะก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีลักษณะงานเป็นการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองขวาง 3 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1

“ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีการเปิดประมูลงานใหม่ออกมาและมีแนวโน้มที่จะมีงานมากขึ้นได้ต่อเนื่อง หลังจากนโยบายเปิดประเทศทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนทยอยกลับมาลงทุนกันคึกคัก ซึ่งส่งผลดีทำให้มีโอกาสได้รับงานมากขึ้น โดยล่าสุดบริษัทฯ มีมูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้ (backlog) แตะระดับ 4,285 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้ในระยะยาว ช่วยผลักดันให้อนาคตมีการเติบโตได้อย่างมั่นคง”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า บริษัทยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานโครงการของภาครัฐ ทั้งในส่วนโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งจะมีการเปิดประมูลงานในส่วนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) เฉลี่ย 1 หมื่นล้านบาทต่อปี และโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเข้าประมูลงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่ง และมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7 พันล้านบาทต่อปี

อนึ่ง เมื่อเดือนตุลาคม 2564 บริษัทได้รับหนังสือจ้างก่อสร้าง Power Distribution Package Bang Yai – Kanchanaburi Intercity Motorway (M81) and Bang Pa-In – Nakorn Ratchasima Intercity Motorway (M6) จากบริษัท BGSR6 จำกัด และบริษัท BGSR81 จำกัด โดยมีมูลค่าโครงการรวมอยู่ที่ 1,125 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการ Construction of Power Distribution Package Bang Pa-In – Nakorn Ratchasima Intercity Motorway (M6) มีบริษัท BGSR6 จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ มีมูลค่าโครงการอยู่ที่ 698.75 ล้านบาท และโครงการ Construction of Power Distribution Package BangYai-Kanchanaburi Intercity Motorway (M81) มีบริษัท BGSR81 จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ มีมูลค่าโครงการ 426.24 ล้านบาท ทั้ง 2 โครงการมีระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือนนับจากหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

อ้างอิง
https://www.mgronline.com/stockmarket