กรุงเทพประกันชีวิตเปิดแผน 3ปีสู่อนาคตที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

กรุงเทพประกันชีวิตเปิดแผน 3 ปีเน้น 5 มิติหลักเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ซีอีโอ “โชน โสภณพนิช”ชี้ 4ปัจจัยหนุนโอกาสประกันสุขภาพ-ยูนิตลิ้งค์

กรุงเทพประกันชีวิตเปิดแผน 3 ปีเน้น 5 มิติหลักเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ซีอีโอ “โชน โสภณพนิช”ชี้ 4ปัจจัยเพิ่มโอกาสรุกตลาด “ประกันสุขภาพ-ยูนิตลิ้งค์” ปักธงผู้นำด้านการบริการสุขภาพเป็นเลิศ -ดำเนินธุรกิจเป็นธรรมชัดเจน ลั่นยกระดับบริษัทเป็น Digital Insurance นำร่องไม่รับชำระเบี้ยเป็นเงินสด ลดการใช้กระดาษ ประหยัดต้นทุนผู้เอาประกัน ปูทางทุกกระบวนการรับประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 5 ปี

กรุงเทพประกันชีวิตเปิดแผน 3ปีสู่อนาคตที่ยั่งยืน

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้า (2565-2567)โดยระบุว่า บริษัทมีทิศทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบน 5มิติหลักได้แก่

Health บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ (Excellent Health Services)โดยมีแผนความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ทุกความต้องการ เช่น แผนคุ้มคุ้มทุนประกันสูงพิเศษ (เพรสทีจเฮลท์)และคุ้มครองประกันการเดินทางต่างประเทศด้วย หรือแบบประกันแฮปปี้ เฮลท์ ซึ่งเป็นแบบประกันที่ครอบคลุม ห้องพักเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาล และมอบความคุ้มครองสูงสุด 5ล้านบาทในการรักษาและผลิตภัณฑ์ใหม่แบบประกันสุขภาพ “ Value Health” ที่เน้นความคุ้มค่าสำหรับเด็กและกลุ่มอายุอื่น หรือเพิ่มความคุ้มครองจากที่มีอยู่
Wealth ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม เช่น 1.ประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล(participating policy)
การพัฒนาดิจิทัล ยกระดับเป็นบริษัทประกันดิจิทัลเต็มรูปแบบนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ( Digital Insurance)ทุกกระบวนการรับประกัน ในรูปแบบดิจิทัล ภายใน 5 ปี ตั้งแต่กระบวนการขาย การออกกรมธรรม์ การบริการกรมธรรม์ และการต่ออายุกรมธรรม์ รวมไปถึงส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ โดยมีแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า BLA Happy Life App และ Bangkok Life GMC App
Channel การเพิ่มช่องทางการขาย มีคุณภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและโอกาสทางการตลาด โดยพัฒนาคุณภาพช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ผ่านโครงการ Smart Agent, Smart FA และ Smart Leader โดยมีโครงสร้างแผนรายได้และเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้ทีมขายมุ่งสู่เส้นทางการเติบโตยั่งยืน ผลักดันช่องทางการขายที่มีคุณภาพและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเอื้อให้บริษัทเข้าถึงโอกาสทางการตลาดได้อย่างครอบคลุมและ
การมีธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพประกันชีวิตเปิดแผน 3ปีสู่อนาคตที่ยั่งยืน

2 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจเมืองไทยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการแพร่ระบาดของโควิด แต่ธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราจ่ายเบี้ยปีต่อ รักษา กรมธรรม์ของลูกค้ายังอยู่ในอัตรา ที่น่าพอใจ และเบี้ยรับรวม ยังอยู่ในระดับส สะท้อนให้เห็นว่า แม้สภาวะเศรษฐกิจ ไม่ดี การเงินฝืดเคืองบ้าง ประชาชนเห็นประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิต และพยายามรักษากรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม ได้เห็นภาพธุรกิจประกันชีวิตมีการปรับตัว นำประกัน แบบปันผล หรือแบบประกันควบการลงทุน( Unit Link) เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในช่วงดอกเบี้ยต่ำ ส่วนเรื่องผลจากมาตรการกำกับดูแลนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี สำหรับการยกระดับและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิตและบุคลากรในธุรกิจ

นอกจากนี้ในปี 2565 แนวโน้มยังมีปัจจัยบวกที่ส่งเสริมโอกาสเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต เห็นได้จากทิศทางเศรษฐกิจที่เป็นบวกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย( ธปท.) ประมาณการอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ(จีดีพี) ปีนี้อยู่ที่ 3.9% ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยมีทิศทางขยับสูงขึ้น ซึ่งส่งเสริมประกันสะสมทรัพย์และประกันควบการลงทุน(ยูนิตลิ้งค์)ในปีนี้

 

 

ขณะเดียวกันผู้บริโภคเห็นความสำคัญและยอมรับต่อธุรกิจประกันชีวิตมากขึ้น ก็เป็นอีกปัจจัยส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตในระยะยาว เห็นได้จากปี2557 สัดส่วนการออมของผู้บริโภคแบ่งเป็น เงินฝาก 44.5% กองทุนรวม 24% ประกันชีวิต 10.2% ผ่านมา 6ปีหรือในปี2563 พบว่าสัดส่วนเงินฝากปรับลดเหลือ 40.7% กองทุนรวมลดเหลือ 21.1%กรมธรรม์ประกันชีวิต เพิ่มเป็น 13.9%สะท้อนการยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งปัจจัยการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งในปี 2573หรืออีก 8ปีข้างหน้าคนไทยจะมีอายุ มากกว่า 60ปีเกิน 1 ใน 4 หรือมีสัดส่วน 27% ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในวัยเตรียมเกษียณอายุ หรือเกษียณอายุที่จะต้องออมหรือลงทุนเพื่อให้สามารถดูแลครอบครัวหรือตัวเองในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม ไตรมาส 3 ปีที่ผ่านมาพบว่าประกันสุขภาพเติบโต 9.3% ,ประกันโรคร้ายแรงเติบโต 6.5% ความต้องการประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19ทำให้ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์การเข้าถึงการรักษาได้อย่างไม่กังวล

 

และการตระหนักถึงโรคร้ายแรงที่แพร่หลายมากขึ้น และหลายองค์กรมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ เห็นโอกาสเห็นความต้องการของลูกค้าหรือพนักงานโดยเข้ามามีบทบาทในการเป็นนายหน้าขายประกันชีวิต เช่น องค์กรโทรคมนาคม ธุรกิจออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะอีคอมเมิร์ช รวมถึงสถาบันการเงินอื่นๆที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจร เหล่านี้เป็นอีกช่องทางทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงประกันชีวิตได้

 

สำหรับภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต 11เดือนปีที่ผ่านมา มีเบี้ยประกันรับรวมอยู่ที่ 545,039 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 2.56% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2563 ที่มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมอยู่ที่ 531,422 ล้านบาทโดยในส่วนของบริษัทมีเบี้ยรับรวมขยายตัวอยู่ที่ 2.97%

นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน BLA กล่าวว่า ปีนี้มีแคมเปญฉลอง 70 ปีในโครงการ” ร่วมลดได้ลุ้น” ซึ่ง แคมเปญนี้เป็นความตั้งใจของบริษัทที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย เงื่อนไขหลักของโครงการนี้ เป็นการรณรงค์ให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านดิจิทัล ลดการใช้กระดาษ ลดการขนส่ง ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์ไฮบริดจ์ลดการปล่อยมลพิษ

 

ที่ผ่านมาสัดส่วนการทำธุรกรรม มีพัฒนาการดีอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากในปี 63 ธุรกรรมเงินสด 12%และไม่ใช้เงินสดหรือ Non Cash 88 % และเมื่อสิ้นปี 64 มีพัฒนาการเกือบ 10% โดย 97% เป็น Non Cash และลดการใช้ Cashเหลือประมาณ 3% และบริษัทมีความตั้งใจอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประกันชีวิตแห่งแรก จะไม่รับชำระเงินสดตั้งแต่เมษายนปีนี้ เป็นต้นไป ขณะเดียวกันนโยบายของบริษัท อาจจะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ จึงจัดดำเนินการเป็นเฟสๆ เริ่มต้นวงเงินที่ 5,000 บาท และ 2,000 บาท หลังจากอธิบายเหตุและผลให้ลูกค้าเข้าใจ ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

และบริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมองผลกระทบในระยะยาวและ ไม่ได้เป็นปัจจัยในแง่ของการแข่งขันกับบริษัทอื่น จึงจัดแคมเปญ “ร่วมลด ได้ลุ้น”ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้ามีความผ่อนคลายในการทำธุรกรรมผ่าน ออนไลน์มากขึ้น และบริษัท เน้นระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งบริษัทยังได้รับรองมาตรฐาน ISO 27001 เป็นมาตรฐานหลัก เรื่องความปลอดภัยมั่นคงทางเทคโนโลยี สารสนเทศ และมาตรฐาน ISO 22301 เป็นเรื่องการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ แต่บริษัทมีพัฒนาการด้านไอทีอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market